Meer weten over de Trade Fair Naaldwijk?
Neem contact met ons op

Jeroen Oudheusden

Executive Officer bij FSI

Jeroen Oudheusden

Het Floriculture Sustainability Initiative (FSI) richt zich op het creëren van mainstream duurzaamheid in de sierteeltsector door het creëren van een internationale, sectorondersteunde visie op duurzaamheid en het op elkaar afstemmen van mondiale en lokale belangen in de sector op een preconcurrentiële manier.

Over de sessie Duurzaamheid: Duurzame productie en producten worden de norm. Om ook op lange termijn succesvol te kunnen zijn, zetten we ons daarom in voor het verduurzamen van de sector. Stefanie Miltenburg licht toe hoe Royal FloraHolland dit concreet heeft vertaald naar vier ambities, waarbij zowel de eigen bedrijfsvoering, als de keten en de sector aan bod komen. Om de gestelde doelstellingen te behalen is samenwerken essentieel.

Daarbij richten we ons in deze sub-sessie specifiek op de samenwerking binnen the Floriculture Sustainability Initiative (FSI), het grootste internationale sierteelt-initiatief dat richting geeft aan verduurzamen. Jeroen Oudheusen vertelt waar FSI voor staat, waar we nu aan werken met elkaar en wat de visie is op het verder verduurzamen van de sector richting 2025.